Forecasting is niet nieuw. Toch zien we in de praktijk dat veel organisaties worstelen met dit instrument.

Wendbaarheid vraagt om andere inzichten en instrumenten.
Bedrijven willen wendbaar zijn, blijven of worden. Er zijn vele facetten die de mate van wendbaarheid bepalen. De rol van de financiële / CFO functie is cruciaal, als het gaat om betrouwbare, accurate administratie en het verstrekken van de juiste informatie en inzichten.

Wendbaarheid en waarde creatie vragen om korte(re) cycli. Denk aan real-time, dagelijks/wekelijks inzicht, flexibiliteit en korte realisatietermijnen. Dit vraagt om anders werken, denken, doen en ook om andere financiële instrumenten. Naast terugkijken, vraagt dit juist om goed vooruit te kijken.

Forecasting: een fabel?
Forecasting is niet nieuw. Toch zien we in de praktijk dat veel organisaties worstelen met dit instrument. Het is een complex instrument en relatief nieuw ten opzichte van budgetteren. Vandaar dat wij in de praktijk ook veel problemen c.q. misverstanden zien. Welke dat zijn en hoe deze te voorkomen zijn? Download het Whitepaper en ontdek: