Agium Lean in Finance maakt je finance & control processen toekomstbestendig

De financiële functie als business partner

Iedere CFO en financieel manager kent het probleem: de business vereist vaker en meer real-time stuurinformatie en analyses. Daarbij moeten beslissingen sneller worden genomen want de ‘time-to-market’ wordt steeds korter. Maar de financiële functie moet er ook voor zorgen dat alle operationele finance taken effectief worden uitgevoerd. De trend is dat de financiële functie de rol van business partner vervult. Anders gezegd, de leiding neemt.

Binnen het werkgebied van finance is het essentieel dat processen en medewerkers klaar zijn voor de toekomst. Toch werken veel medewerkers van de financiële kolom in verouderde processen, voeren zij routinematige werkzaamheden uit en krijgen zij te maken met ‘rework’.

Door de lean werkwijze toe te passen kunnen processen structureel verbeterd worden en kunnen jouw medewerkers de rol van business partner beter vervullen. Op deze manier kunnen zij helpen bij het maken van belangrijke keuzes in plaats van het vervullen van de traditionele financiële functie.

Verhoging werkplezier

Doordat medewerkers vaak druk zijn met de dagelijkse werkzaamheden, voelen zij niet de ruimte om hun manier van werken te optimaliseren. Wij helpen organisaties bij de implementatie van de lean werkwijze om de processen te optimaliseren. Hierdoor wordt zichtbaar waar verstoringen in het proces zitten en worden deze gezamenlijk en stap voor stap opgelost. Lean in finance verlaagt de werkdruk en verruimt de tijd voor verbeteringen. Hierdoor zijn medewerkers meer gemotiveerd en wordt het werkplezier vergroot.

Effectieve bijdrage aan doelen 

Voor finance professionals is het vaak onduidelijk welke bijdrage(n) zij leveren aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Ook ontbreken vaak ‘key performance indicatoren’ waarop men kan sturen. Lean is de geschikte methode om KPI’s binnen finance inzichtelijk te maken en te koppelen aan organisatiedoelstellingen. Dit laat zien hoe finance presteert en waar men kan verbeteren.

Standaardisatie en waarde creatie 

Vaak zien wij dat beoogde kostenreducties uitblijven door de afwezigheid  van een standaard werkwijze. Iedere medewerker heeft een eigen werkwijze en medewerkers zijn veel tijd kwijt aan het ontdekken hoe iets het beste gedaan kan worden. De lean werkwijze standaardiseert processen in de ‘beste-manier-van-werken’ die waarde toevoegt in de organisatie. Hierdoor verschuift de focus van ‘hoe’ iets gedaan wordt naar ‘waarom en voor wie’ iets gedaan wordt.

Behalen van resultaten 

Door de lean werkwijze toe te passen binnen financiële afdelingen, kunnen aanzienlijke kostenbesparingen (25-40%) en efficiencyvoordelen worden behaald. De kwaliteit van de processen en productiviteit gaat omhoog en de doorlooptijd omlaag. Als gevolg hiervan stijgt de (interne) klant- en medewerkerstevredenheid. 

Agium Lean in Finance (LIFE) is de partner van de CFO op het gebied van procesoptimalisatie

Samen met jouw team elimineren we verspillingen in het proces, zodat de beoogde efficiency voordelen behaald kunnen worden. Hierbij kijken we niet alleen naar het financiële proces zelf, maar ook naar de behoeften die de (interne) klant binnen zo’n proces heeft. Dit betreft de houding en het gedrag van de medewerkers, de wijze waarop het werk is georganiseerd en de manier waarop er procesmatig wordt gestuurd.

Wij vinden het belangrijk dat jouw team actief betrokken is in het verbetertraject, zodat de lean werkwijze verankerd kan worden in jouw organisatie

Ook aan de slag met Agium LIFE?

Wij helpen je bij het creëren van een toekomstbestendige (financiële) organisatie met onder andere:

  • Consultancy
  • Projectdetachering
  • Training
  • Coaching
  • Lean Awareness Game

 

Maak jij een succes van verandering?