ANG en Agium zetten in op robotisering (RPA) in de publieke sector


Robotisering van administratieve processen waarbij kennis en expertise van de publieke sector, digitale transformatie en Robotic Process Automation (RPA) samenkomen. Vanaf vandaag is dat mogelijk!

De jarenlange ervaring van Agium op het gebied van het robotiseren van administratieve processen combineren we met de kennis en expertise van ANG in de publieke sector.

Op deze manier zetten we samen de volgende stap in de digitalisering binnen het publieke domein en krijgen klanten de ‘best of both worlds’.

Met RPA halen we de robot uit de mens!


Wordt er in uw organisatie veel tijd besteed aan handmatige, terugkerende werkzaamheden die misschien wel veel sneller kunnen worden uitgevoerd?

Met RPA halen we de robot uit de mens! Deze technologie maakt het namelijk mogelijk om met behulp van een (software)robot menselijke beeldschermhandelingen te automatiseren.

Vaak zonder dat een aanpassing van het huidige ICT-systeem nodig is. Voordelen zijn een hogere kwaliteit van de werkprocessen, lagere kosten en kortere doorlooptijden.

Hoe kan RPA worden ingezet bij overheden?


RPA wordt o.a. ingezet bij een grote gemeente om met terugwerkende kracht transacties met oude btw-tarieven opnieuw in te boeken met het nieuwe btw-regiem. Dit is slechts één van de vele mogelijkheden. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om handmatige betalingen door een robot te laten verwerken. 

Per bank betaalde transacties worden op deze manier in het financieel systeem verwerkt. Inmiddels verzet de robot wekelijks 60 uur aan werk, waarmee team-uitbreiding van 1 fte niet nodig bleek. 

Maar denk ook aan gemeentebelastingen, waar robots kunnen worden ingezet om WOZ-objecten te registreren, te koppelen met het kadaster, perceelregistraties uit te voeren en BAG/WOZ-koppelingen te verwerken. 

Robots kunnen een heel proces of juist verschillende handelingen binnen een proces uit handen nemen.

Over ANG

ANG is een begrip binnen het organisatie- en belastingadvies voor de lokale en decentrale overheden.

In de afgelopen twaalf jaar heeft ANG zich gespecialiseerd in belastingprocessen, de juridische kaders, de gangbare (belasting)systemen, de informatiebehoefte van overheidsmedewerkers en de opbouw van de betrokken basis- en kernregistraties.

Meer weten over digitale transformatie?