KLM over de samenwerking met Agium

KLM

De vraag

KLM, de luchtvaartmaatschappij, wordt geconfronteerd met groeiende schaarste aan vliegtuigonderdelen, wat leidt tot toenemende kosten voor het inlenen van deze onderdelen. Een gebrek aan inzicht waar de kosten uit bestaan, vormt een centraal probleem. Agium kreeg het verzoek om de kostenstructuur in kaart te brengen, advies te geven om inlening te verminderen en te controleren of de interne processen en het administratieve team adequaat zijn georganiseerd. Het doel: afhankelijkheid van externe inleen verminderen en efficiënter opereren. Gezien de vereiste kennis van finance in combinatie met projectleiderschap, werd Louis van Paassen van Agium ingezet om het team te ondersteunen.

KLM

Onze aanpak

Inzicht met een dashboard

Agium hanteerde een gestructureerde aanpak om KLM te ondersteunen bij het aanpakken van hun uitdagingen. De focus lag op het ontwikkelen van een dashboard om de kosten inzichtelijk te maken en diverse dwarsdoorsnedes van de kosten te genereren. Dit omvatte het vertalen van de businessvraag naar concrete requirements voor de developers, met iteratieve presentaties aan het managementteam.

Voorkomen van inleen
Om inleen te verminderen namen Louis van Paassen en het team, met analyses uit het ontwikkelde dashboard, een voorzittersrol tijdens wekelijkse overleggen met specialisten binnen KLM, waarbij supply-chain kwesties werden besproken en actieplannen werden opgesteld.

Procesoptimalisatie
Op het gebied van procesoptimalisatie identificeerde Agium verschillende kloven en onduidelijkheden. Ze leidden overleggen over niet-gestructureerde processen en zetten specialisten in om processen te beschrijven en werkinstructies op te stellen. In samenwerking met het managementteam werden stappen gezet om de processen te implementeren.

Teamgerichte oplossingen
Tot slot, op teamniveau, pleitte Louis van Paassen en het team voor extra fte’s om de groeiende inleenadministratie adequaat te verwerken. Binnen het team vervulde Louis een coachende rol en bood hij ondersteuning aan het team om de technische aspecten van het werk beter te begrijpen. De aanpak omvatte dus zowel technologische oplossingen als actieve betrokkenheid bij operationele en team gerelateerde uitdagingen.

Het resultaat

Dankzij de aanpak van Agium heeft KLM nu helder inzicht in kosten, voorkomen ze effectief het inlenen van onderdelen en zijn processen gestructureerd. Het dashboard biedt transparantie. De expertise in finance en focus op talentontwikkeling hebben bijgedragen aan het opzetten van gestroomlijnde processen, het verminderen van voorraadproblemen en het vergroten van efficiëntie in de supply chain. Het resultaat gaat verder dan alleen zakelijk succes. Het team ervaart ook meer rust, vertrouwen en bekwaamheid bij de uitvoering van administratieve taken. Hiermee bieden we niet alleen een antwoord op de vraag, maar tonen we ons ook een waardevolle partner in het realiseren van duurzaam succes.

Meer weten?

Contact formulier

* geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Liever direct en persoonlijk contact?

Bel of e-mail met
Robbert van Adrichem