De Financial Controller net zo belangrijk als de Business Controller

Financial controller vs business controller
Gechargeerd gezegd zijn Business Controllers en Financial Controllers beiden experts op het gebied van samenstellen en analyseren. Desondanks heeft de functie van Business Controller een veel populairder imago binnen het bedrijfsleven dan dat van de Financial Controller. Hoe dat precies kan? Daar valt niet exact de vinger op te leggen. Het hangt hoogstwaarschijnlijk samen met het toepassingsgebied van de cijfers in kwestie.

Business Controller versus Financial Controller

Beide financiële functies zijn dus gericht op cijfers. Maar waar deze gegevens bij de Financial Controller het eindpunt zijn (in de vorm van analyses, (maand)rapportages en (jaar)verslagen), vormen diezelfde cijfers voor de Business Controller het startpunt. Hij of zij gaat vervolgens aan de slag om kansen te ontwaren uit de informatie en de inzichten die de Financial Controller hem of haar aanlevert. Mogelijkheden om de business te laten groeien, om bedrijfsprocessen effectiever in te richten en dus, per saldo, de business winstgevender te maken.

De Financial en de Business Controller zijn hoeders van het bedrijfswelzijn. Onder invloed van de automatisering en digitalisering – ontwikkelingen die sinds de corona-uitbraak een vliegende vlucht hebben genomen – zijn ook de taken en verantwoordelijkheden van deze vakgebieden aan verandering onderhevig.

Nóg meer dan vroeger, is de kwaliteit van het werk van de Financial Controller cruciaal. Hij of zij zorgt er immers voor dat de Business Controller in staat is om mogelijkheden te destilleren uit de aangeleverde informatie. En dat gaat verder dan de eerder vermelde maandrapportages en jaarverslagen.

Dashboards waaronder Power BI

Met de uiteenlopende en steeds groter wordende datastromen binnen bedrijven, is rapporteren geen frequent terugkerend onderdeel binnen je takenpakket meer, maar een constante noodzaak. Als de corona-uitbraak ons íéts heeft laten zien, is het dat je als organisatie op alle scenario’s voorbereid moet zijn. En daarbinnen spelen de werkzaamheden van de Financial Controller een cruciale rol.

Onder het motto garbage in, garbarge out, is de Business Controller pas in staat om waardevolle inzichten te vergaren wanneer de Financial Controller hem of haar van hoogwaardige output voorziet. Waarbij de Business Controller geen moment hoeft te twijfelen of de aangeleverde gegevens kloppen. Daar zorgt de Financial Controller immers voor, in samenspraak met operational finance.

Niet door steeds dezelfde analyses handmatig uit te voeren. Technologische innovaties in de ERP- en EPM-wereld en ook Robotic Process Automation (RPA) maken dat de moderne Financial Controller steeds minder analyses manueel hoeft samen te stellen. Toolings en dashboards zoals Power BI helpen bij het visualiseren van inzichten en ondersteunen in het communiceren van de gemaakte analyses en conclusies.

Nu veel – eerder handmatig uitgevoerde – handelingen worden geautomatiseerd, blijft er voor de Financial Controller meer tijd en ruimte over om te besteden aan bedrijfskritieke topics, waarmee hij of zij veel meer waarde toevoegt aan de organisatie.

  • Compliance-werkzaamheden.
  • Het onderzoeken van mogelijkheden voor procesoptimalisatie.
  • Het ontwikkelen van nieuwe inzichten, door het combineren van business- en financial data
  • Het controleren van de datakwaliteit, in samenspraak met operational finance.
Waar finance zich steeds meer in het hart van organisaties terugvindt, fungeert de Financial Controller steeds meer als een levensader binnen het geheel. Kijk, dáár kun je mee aankomen op de eerstvolgende verjaardag.

Financial Controller als finance-expert

Daarom breken we een lans voor de Financial Controller: een financieel expert bij uitstek wiens finance-expertise ervoor zorgt dat het leiderschap van organisaties altijd in staat is om op veranderingen in te spelen.

Neem contact met ons op

Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.