Finance moet luisteren en leren

Onderzoeksrapport finance

Download direct het onderzoeksrapport!

Samen met onze onderzoekspartners Universiteit van Amsterdam, Workday, Finance Transformation Forum en Finance on a Mission voeren we onderzoek uit naar ‘Finance in the Digital Era – Klant gedreven Finance’.

Wil je meer weten? En jouw team, organisatie verder helpen?

Download direct het onderzoeksrapport

Elk jaar publiceert Finance on a Mission, een samenwerking tussen meerdere vooraanstaande financiële instellingen in Nederland, een rapport over de geboekte vooruitgang en de uitdagingen in de financiële sector. Het rapport van dit jaar is mede opgesteld door het team van Agium en we spraken hierover met Robbert van Adrichem, oprichter van het bedrijf. Hij vertelde ons over de verrassingen en leerpunten van het rapport van dit jaar.

Wat valt je het meest op aan dit rapport?

Ten eerste is het duidelijk dat mensen in Finance vaak een ander idee hebben over wat ze bijdragen dan mensen in andere afdelingen! Uit onze resultaten bleek bijvoorbeeld dat we soms een onrealistisch beeld hebben van hoe goed de eindklant wordt bediend of van de marktgerichtheid van een bedrijf, vergeleken met andere afdelingen.

Het onderzoek biedt een belangrijk inzicht in hoe we ons in de toekomst binnen organisaties kunnen positioneren. Natuurlijk is dit niet de eerste keer dat we horen dat stakeholders het gevoel hebben dat wij de besluitvormingsprocessen domineren. Maar wat aan het veranderen is, is de richting van competenties binnen tech en data, die steeds meer vorm geven aan de manier waarop zaken wordt gedaan. Om een actieve partner te blijven, moet Finance gelijke trend houden met andere afdelingen om onze plek te behouden.

Hoe moeten Finance-teams volgens jou de perceptiekloof tussen Finance en de rest van het bedrijf dichten?

Onze conclusie is dat Finance proactiever gedeelde prioriteiten moet afstemmen met het bedrijf en het algemeen management. En onze aanpak is gebaseerd op twee belangrijke conclusies die in het onderzoek naar voren zijn gekomen:

1. De communicatievaardigheden van een Finance-team spelen een grote rol in financiële kracht.

Zoals uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, moet Finance als partner optreden en de communicatielijnen openhouden. Om dit te bereiken moeten visies op elkaar worden afgestemd en moet er wederzijds begrip zijn voor zowel de klant als de marktgerichtheid.

2. De verwachtingen worden steeds hoger.

In het licht van de toegenomen diversificatie en de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van tech- en datavaardigheden worden er goede resultaten verwacht. Om gelijke tred te houden, moet Finance zich blijven inzetten voor het verbeteren van soft skills.

Andere afdelingen geven Finance momenteel een lage score op deze gebieden en het doorvoeren van veranderingen is geen geringe opgave. Het gaat erom de juiste tools, mensen en technische vaardigheden op het juiste moment te vinden. Uiteindelijk is het van cruciaal belang prioriteiten te stellen en aan de organisatie te communiceren wat deze prioriteiten zijn.

Veel respondenten geven aan dat de betrouwbaarheid van data een probleem vormt in hun organisatie. Hoe zou dit komen?

Dit is zeker een groot probleem, dat vooral te maken heeft met verouderde systemen en de software die wordt gebruikt om data op te slaan. Verouderde systemen kunnen tot grote problemen leiden bij het structureren en toepassen van data.

Dit is natuurlijk een wijdverbreid probleem, waarmee veel grote bedrijven door jaren van groei en nieuwe technologie te maken krijgen. Overnames maken alles nog ingewikkelder, omdat systemen en datasets niet eenvoudig kunnen worden gecombineerd wanneer bedrijven samengaan. Wat deze problemen moeilijk op te lossen maakt, zijn de kosten, het risico en de tijd die ermee gemoeid zijn.

Als geld geen probleem zou zijn, zouden we gewoon nieuwe systemen invoeren en alle data converteren. Maar veranderingen als deze vereisen ook nieuwe competenties en één primaire databron. Ze vereisen interne focus en een ongelooflijk aantal middelen. Dus afgezien van een complete en kostbare revisie is het de taak van Finance – ook in samenwerking met data- en analyseteams – om het delicate evenwicht te vinden tussen het beheren van het oude en het omarmen van het nieuwe.

Zijn de organisatieprofielen waarnaar je zoekt veranderd?

Ja. Door de snelle veranderingen in tech en data blijft aanpassing essentieel. Organisaties hechten tegenwoordig veel waarde aan jonge mensen vanwege hun technische vaardigheden, hun energie en de manier waarop ze bliksemsnelle veranderingen omarmen en hoe goed ze ermee omgaan.

Daarom passen wij onze opleidingsprogramma’s voortdurend aan, herzien en actualiseren we onze leervaardigheden en zorgen we ervoor dat iedereen die we in dienst hebben een ontwikkelingsprogramma op maat volgt. Deze programma’s worden bepaald door de verwachtingen van de klant en de normen van de sector.

Uit het rapport van dit jaar blijkt dat respondenten in Finance zich bewust zijn van de noodzaak om hun hard en soft skills over de hele linie op peil te houden. Tech, data en communicatie – dat zijn de grootste aanjagers van verandering. En het is aan ons om te luisteren en te reageren.

Stephan Covey verwoordde het nog het beste toen hij zei: ‘De meeste mensen luisteren niet met de bedoeling om te begrijpen, maar puur zodat ze kunnen reageren.’ In Finance moeten we het anders doen.

Neem contact met ons op


Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.