The Founders Mentality Revisited: de CFO als criticaster

CFO Top

‘Er is moed voor nodig om als financial tegen je business manager in te gaan’

Wanneer bedrijven snel groeien, drijven zij vaak ongemerkt af van hun kernactiviteit en kernwaardes die zij bij de start hadden. Hoe zorg je er voor dat je als bedrijf wel dichtbij deze founder’s mentality blijft? Een groep van 15 CFO’s van uiteenlopende organisaties had hierover een openhartig gesprek tijdens een rondetafelsessie op CFO Top. Voor de CFO is hier namelijk een belangrijke rol weggelegd. Marc Morgenland van Agium deelt zijn key takeaways naar aanleiding van de discussie.

CFO Top

ESG principes als leidraad

Aan tafel zaten CFO’s uit onder andere de retailmarkt en bankenwereld. De casus die voorlag is dat als bedrijven snel groeien er vaak stappen gedaan worden die eigenlijk niet aansluiten bij de founding principles van het bedrijf. Als het dan wat minder gaat, krijgen deze bedrijven te maken met tegenslagen. Ze komen er dan achter dat ze eigenlijk te hard zijn gegroeid en daarmee een te complexe organisatie zijn geworden.

Hoe kom je dan weer tot de kern, dat waar het eigenlijk allemaal om draaide bij de start van het bedrijf? En kun je wel terug naar die founding principles? De wereld en consumenten zijn in de 21e eeuw immers anders dan bijvoorbeeld in de jaren negentig.

Een van de deelnemers gaf aan dat luisteren naar de klant daarbij de sleutel vormt. Want wij weten het niet, maar de klant wel. Om de klant beter te begrijpen, moet de klantdata op orde zijn, zodat je hierop kunt inspelen. Data was natuurlijk altijd beschikbaar, maar die is nu beter te verwerken door de mogelijkheden van bijvoorbeeld data analytics.

Daarnaast kunnen Environmental, Social & Governance (ESG) principes helpen. Aangezien ESG een duidelijk kader biedt voor bedrijfswaarden, kunnen deze principes de link vormen om werknemers aan de organisatie te binden. Een van de deelnemers geeft aan dat zijn bedrijf zich met name op de sociale waardes van ESG richt. Dit betekent dat zij met hun winkels in de buurt van hun eindklanten willen zitten. Maar uiteindelijk maakt elk bedrijf zijn eigen keuzes hierin.

CFO Top

Financials moeten kritische vragen durven stellen

De essentie is dat je als bedrijf dichtbij jezelf blijft. Bij datgene doen waar je oorspronkelijk de honger had om het verschil te maken. Om het beter te doen en klanten te helpen. Dat moet gemeenschappelijk worden gedragen. Waarom wilde ik groeien? Dat was niet groeien om het groeien. Dat was om de beste te worden. Een valkuil daarbij is dat je het te ingewikkeld maakt. Het kost moeite om het simpel te houden, beamen verschillende CFO’s, terwijl dat wel heel belangrijk is als je bij de kern wilt blijven.

Hoe kunnen financials hier nu hun rol in pakken? Om zowel de business te ondersteunen en tegelijkertijd impact te maken, zijn er verschillende rollen aan te nemen:

  • de expertrol. Hier ben je echt het financiële brein bent van de organisatie. Je weet alles van de boekhoudregels en hoe financiële zaken lopen. Maar je kunt ook de ondersteuner zijn in de besluitvorming. Dan zorg je dat een business case goed is doorgerekend, dat de modellen kloppen.
  • de copiloot. Die copiloot moet kritisch durven zijn. Want de tijd, waarin marketeers en andere managers wilde ideeën hadden en dat ondersteund werd door finance, door berekeningen te maken en het verhaal van de business financieel kracht bij te zetten, is voorbij. Het vraagt van financials dat zij kritische vragen stellen of dit nou wel zo nodig is. Past deze koers bij het bedrijf dat wij willen zijn?

Om er voor te zorgen dat financials die kritiek durven uiten, moet dat gestimuleerd worden binnen de bedrijfsomgeving. Het vraagt bovendien om onafhankelijke geesten die niet bang zijn, want er is moed voor nodig om als financial tegen je business manager in te gaan. Maar het is wel noodzakelijk.

En het hoeft niet zo te zijn dat je daardoor andere keuzes maakt, maar het zorgt voor bewustere keuzes. Het spanningsveld waarin financials zitten is tegelijkertijd het mooie van het vak. Hoeveel beweeg ik mee, om de business te ondersteunen, en hoeveel tegenwicht geef ik om te zorgen dat we niet uit de bocht vliegen?

Neem contact met ons op


Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.

Liever direct en persoonlijk contact?

Marc Morgenland
Bel of e-mail met
Marc Morgenland